De Synode van Dordrecht heeft in 1618-1619 drie theologische geschriften aanvaard als de belijdenis van de kerk. Dit zijn de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze drie worden ook wel de 'drie formulieren van enigheid' genoemd. 450 jaar later worden deze belijdenissen nog steeds gebruikt door veel Nederlandse kerken.

Bekijk ook deze websites:

Messias.nu Messias.nu Liturgie.nu Liturgie.nu
origineel
SV
16
leermodusleren